1. Cennik pomiarów termowizyjnych kamerą termowizyjną

Wykonujemy badania termowizyjne budynków i mieszkań oraz urządzeń, maszyn i instalacji w zakładach przemysłowych i innych obiektach, dlatego też ceny na te badania ustalane są indywidualnie w zależności od stopnia złożoności obiektów do zdjęć oraz samych pomiarów jak i złożoności raportu po badaniach oraz terminu i miejsca realizacji.

SZACUNKOWE CENY NETTO za badania termowizyjne przedstawiają się następująco:

BUDOWNICTWO:

Rodzaj badań i obiektu Cena z raportem [zł] zależna od pracochłonności raportu
Badanie termowizyjne podstawowe dla mieszkań średniej wielkości-mały metraż ok. 50 m² (za pakiet do 20 termogramów) od 650
Badanie termowizyjne dla typowych domków jednorodzinnych i lokali usługowych powyżej 50 m² (za pakiet do 30 termogramów) od 900
Badanie termowizyjne dla dużych mieszkań (m.in. dwupoziomowych) i domów jednorodzinnych oraz lokali usługowych powyżej 120 m² do ok. 200 m² oraz o skomplikowanym kształcie (za pakiet do 50 termogramów) od 1200
Badanie termowizyjne dla typowych budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych powyżej 200 m² (za pakiet do 70 termogramów) od 1500
Badanie termowizyjne dla bardzo dużych nietypowych, budynków wielorodzinnych i niemieszkalnych oraz użyteczności publicznej (za pakiet do 70 termogramów) od 1900
Badanie termowizyjne-lokalizacja i szukanie wycieków instalacji ogrzewania i wody (c.o., c.w.u. i ogrzewanie podłogowe) i elektrycznych oraz innych obiektów; cena jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia złożoności zlecenia od 450 zł/godz.lub od 450 zł/badanie (obiekt)
Samo badanie termowizyjne w terenie bez raportu-przegląd termowizyjny obiektu od 550 zł/godz.


PRZEMYSŁ:

dla standardowych warunków (cennik nie obejmuje badań termowizyjnych np. na wysokości, w trakcie niebezpiecznej produkcji, w dużym zapyleniu etc.- w takich sytuacjach cena ustalana jest indywidualnie po inspekcji obiektu badania).

Rodzaj badań i obiektuCena z raportem [zł]zależna od pracochłonności raportu
Badanie termowizyjne dla maszyn i urządzeń, instalacji ogrzewania, chłodzenia i elektrycznych (okresowy przegląd-szafy sterujące, rozdzielnie elektryczne, rozdzielnice, transformatory, etc.) cena jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia złożoności. Szacunkowo: od 550 zł/godz.; od 550 zł/badanie (obiekt)
Badanie termowizyjne budynków przemysłowych i innych obiektów niewielkich rozmiarów od 1900 zł
"Pogotowie Termowizyjne" - cena zależna od rodzaju awarii i czasu jej diagnostyki od 650 zł/godz.
Stała umowa konserwacji termowizyjnych (profilaktyka), sukcesywne okresowe przeglądy budynków, maszyn i urządzeń cena usługi długoterminowej ustalana jest indywidualnie
Inne usługi kamerą termowizyjną ustalane indywidualnie

UWAGA:
Przy badaniach z raportem w cenie badań jest zapis zdjęć i raportu w wersji elektronicznej i dostarczenie ich pocztą mailową!
Przy życzeniu klienta robimy dodatkowo wydruki termogramów-raportu w kolorze na papierze A4, kosztuje to 4,00 zł/strona.

W celu ułatwienia wspólnych negocjacji cenowych, należy w trakcie wstępnej rozmowy (na miejscu bądź telefonicznej) lub mailem podać takie dane jak: rodzaj i charakter przedmiotu badania, dane kontaktowe, konieczność wykonania raportu, ilość przedmiotów badania, uwarunkowania badań (atmosfera zanieczyszczona, środowisko wilgotne, duże natężenie hałasu, konieczna szybkość wykonania etc.)

2. Cennik Świadectw Charakterystyki Energetycznych Budynków


Koszt wykonania Certyfikatu Energetycznego zależy m.in. od:

 • Kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej budynku, w przypadku konieczności inwentaryzacji cena będzie wyższa o te koszty
 • Charakteru obiektu i stopnia jego skomplikowania oraz wielkości i kubatury budynków oraz ilości obiektów
 • Lokalizacji (czas i koszt dojazdu)
 • Rodzaju i ilości stosowanych instalacji technicznych grzewczych, CWU oraz niekonwencjonalnych źródeł ciepła jak kolektory, pompy ciepła, opalanie biomasą czy rekuperacja i inne)
 • Istnienia instalacji chłodzenia - klimatyzacji oraz mechanicznej wentylacji
 • Konieczności uwzględnienia oświetlenia w budowanego
 • Informacji o wykorzystanych


W skład ceny za świadectwo charakterystyki energetycznej wchodzi:
 • Wizja lokalna budynku lub mieszkania (ewentualna wycena indywidualna)
 • Wykonanie zdjęć cyfrowych budynku
 • Analiza dokumentacji technicznej budynku oraz inwentaryzacja techniczno-budowlana (w razie potrzeby) i na tej podstawie pozyskanie informacji o konstrukcji i cechach izolacyjnych oraz wyposażeniu budynku
 • Pozyskanie informacji o zainstalowanych urządzeniach, ich mocach, zużyciu energii, czasie użytkowania i stanie technicznym
 • Wyliczenie charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania przy pomocy programów komputerowych
 • Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wraz z jego kolorowym wydrukiem i zapisem elektronicznym na CD
 • Konsultacje związane z oszczędnością energetyczną w budownictwie i używaniu urządzeń energetycznych (w szerszym zakresie dodatkowo płatne)
 • Ewentualne dodatkowe odpłatne badanie budynku kamerą termowizyjną (gratis przy dużym zleceniu)

SZACUNKOWO CENY BRUTTO można przedstawić następująco (dla obiektów bez klimatyzacji i bez wentylacji mechanicznej z konwencjonalnymi źródłami ciepła, z pełną dokumentacją; w innym wypadku wycena będzie indywidualna):

 • Indywidualne lokale mieszkalne i usługowe: od 200 zł
 • Dla domków jednorodzinnych (o pow. użytkowej do 150 m²): od 300 zł
 • Dla domków jednorodzinnych wolnostojących, bliźniaczych i w zabudowie szeregowej (powyżej 150 m²): cena od 400 zł
 • Budynki wielorodzinne (w zależności od ilości mieszkań) do 100 lokali cena za lokal ok. 60 zł/lokal, przy min. od 100 lokali cena od 40 zł za lokal; szacunkowo od 850 zł za całość budynku (bez poszczególnych lokali)
 • Budynki wielorodzinne duże, nietypowe o skomplikowanym kształcie i niemieszkalne - cena ustalana indywidualnie
 • Dla obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej - najczęściej wg wyceny indywidualnej
 • Małe lokale usługowe i obiekty sportowe - najczęściej wg wyceny indywidualnej

Termin wykonania wynosi około jednego tygodnia (w zależności od obiektu może być inny) przy pełnej dokumentacji technicznej.

3. Cennik Audytów Szacunkowych (Pre-Audytów) oraz Pełnych Audytów


Ceny te zależą od:
 • Pełnej, kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej budynku w przypadku konieczności inwentaryzacji cena będzie wyższa o te koszty
 • Rodzaju i ilości stosowanych instalacji technicznych grzewczych, cwu oraz niekonwencjonalnych odnawialnych (OZE) źródeł ciepła jak kolektory, pompy ciepła, opalanie biomasą czy rekuperacja i inne)
 • Istnienia instalacji chłodzenia - klimatyzacji oraz mechanicznej wentylacji
 • Informacji o wykorzystanych do budowy rzeczywistych materiałach budowlanych, w przypadku nieznanej konstrukcji wystąpi konieczność termowizji
 • Konieczności badań termowizyjnych
 • Charakteru i wielkości obiektu audytowanego i stopnia jego skomplikowania oraz kubatury budynków i ilości obiektów
 • Lokalizacji (czas i koszt dojazdu)

Ceny ustalamy zawsze indywidualnie, ale podajemy szacunkowe ceny brutto (podane ceny nie uwzględniają termomodernizacji technologii, systemów chłodzenia, modernizacji kotłowni oraz oświetlenia wbudowanego-ustalamy to dodatkowo indywidualnie):
 • Budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze, i w zabudowie szeregowej od 1000 zł
 • Budynki wielorodzinne, zamieszkania zbiorowego (o kubaturze do 6000 m3) od 2000 zł
 • Budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie (o kubaturze powyżej 6000 m3) od 3000 zł

UWAGI DO WSZYSTKICH CENNIKÓW:

Podane ceny są cenami orientacyjnymi netto a prezentowane wszystkie cenniki mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Po kontakcie z państwem i wspólnych negocjacjach, ustalamy wspólnie ostateczną cenę usługi. W przypadku podpisania długoterminowej współpracy lub realizowania dużych zleceń udzielamy konkretnych upustów cenowych.

Firma ma siedzibę we Wrocławiu i dojazd na terenie miasta wynosi ryczałtowo 100 zł netto. W przypadku dojazdu poza granice administracyjne Wrocławia, cena może wzrosnąć o koszt dojazdu od 1,80 zł/km, jednak w przypadku usługi poza Wrocławiem i woj. dolnośląskim, koszty dojazdu są uzgadniane z klientem (może też ten koszt nie być uwzględniany, w zależności od wielkości zlecenia i czasu wykonania).

Nasza strona używa ciasteczek (cookies). Pomagają nam one udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookies.
Wszystkie prawa zastrzeżone webdesign