ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ (CERTYFIKAT ENERGETYCZNY)

jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli ilość energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Przy budowie, sprzedaży lub wynajmie budynków czy mieszkań, właścicielowi lokalu, kupującemu lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Od 1 stycznia 2009 r. świadectwo charakterystyki energetycznej jest ustawowo obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku i mieszkania, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo nie jest wymagane dla budynków ani lokali mieszkalnych istniejących, nieprzewidzianych do odsprzedaży ani do wynajęcia nowemu najemcy. Obowiązek ten wprowadza nowelizacja Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2007 Nr 191 poz. 1373 z późniejszymi zmianami.. Ważne jest ono 10 lat. Taki certyfikat może wykonywać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami państwowymi. Świadectwo energetyczne dla ocenianego budynku lub lokalu podaje wskaźnik EP, czyli wielkość rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do 1 m² powierzchni użytkowej. Świadectwo zawiera także wskaźnik EK, który wyraża zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, czyli ilość energii, która powinna być dostarczona do budynku, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Wskaźnik EK jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej.

Korzyści z tytułu posiadania certyfikatów energetycznych:

 • Otrzymanie bardzo wiarygodnej i obiektywnej informacji o jakości energetycznej budynku i mieszkania, która ma wpływ na koszty eksploatacji
 • W przypadku sprzedaży nieruchomości jest możliwość uzyskania korzystniejszej ceny sprzedaży
 • Uświadomienie sobie efektywności energetycznej lokali i możliwości zmian w celu ograniczenia kosztów ogrzewania budynków
 • Szansa na wyższy czynsz najmu ze względu na np. dobrą charakterystykę energetyczną lokalu-jakość cieplną (a tym samym oszczędne ogrzewanie)


AUDYTY ENERGETYCZNE


Zdjęcie ze strony www.muratordom.pl


Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.
Termomodernizacja polega na zmniejszeniu strat ciepła przez przegrody budowlane (ocieplenie ścian, stropów, podłóg), poprawie sprawności instalacji grzewczych (zawory termostatyczne, odpowietrzniki), wentylacyjnych (rekuperatory, odzysk ciepła), instalacji ciepłej wody użytkowej oraz źródeł ciepła (nowe kotłownie na biopaliwo, gaz, olej), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zainstalowaniu automatyki pogodowej, liczników ciepła, zainstalowaniu nowych odnawialnych źródeł ciepła jak kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe, przydomowe elektrownie wiatrowe.

W przypadku, gdy:
 • Twoje koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej są wysokie
 • Ściany, stropy i podłogi masz nieocieplone izolacją cieplną lub masz jej niewielką grubość
 • Masz przestarzały kocioł grzewczy i instalację grzewczą
 • Masz stare i mało szczelne okna i drzwi
 • Masz dużą wilgotność w pomieszczeniach
 • Nie masz w czasie sezonu grzewczego właściwego komfortu cieplnego (przeciągi, wilgoć, uczucie zimna)

  to należy przemyśleć temat realizacji termomodernizacji, dzięki któremu uzyskasz poprawę warunków komfortu cieplnego i znaczne oszczędności finansowe:

 • możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej (20% wykorzystanej kwoty kredytu) - USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termo modernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121); USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 76, poz. 808)
 • możliwości finansowania przez NFOŚiGW, Fundusze Unii Europejskiej, Regionalne Programy Operacyjne, Fundusze Ochrony Środowiska


O te premie mogą się ubiegać firmy zarządzające czy właściciele nieruchomości takich jak bloki i budynki spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków prywatnych czy zakładowych i należących do miasta, właściciele wszelkiego rodzaju budynków użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania. Również można otrzymać premię po modernizacji lokalnych źródeł ciepła oraz lokalnych sieci ciepłowniczych.


Wykonanie audytu szacunkowego umożliwia uzyskanie informacji o:
 • Możliwościach wzięcia kredytu i jego zabezpieczeniu ( na które zgodzi się bank kredytujący)
 • Przypuszczalnej kwocie koniecznego kredytu i jego miesięcznych ratach oraz o comiesięcznych zyskach z termomodernizacji
 • Wielkości premii termomodernizacyjnej
 • Planowanej wysokości udziału własnego w kredycie
 • Planowanych kosztach całej inwestycji termomodernizacji
 • Przypuszczalnych rocznych oszczędnościach (procentowych i w zł) i przewidywanym czasie zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych - SPBT
 • O zakresie prac spełniających wymagania Ustawy Termomodernizacyjnej i spodziewanych efektach tych prac
 • Wskaźniku sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania wg stanu aktualnego i po termomodernizacji
 • Sprawności układu grzewczego aktualnie i po termomodernizacji
 • Wielkości bilansu cieplnego w stanie istniejącym
 • Czy w ogóle wykonywać kosztowny audyt termomodernizacyjny, by wziąć kredyt i uzyskać premię, czy posiłkować się tylko własnymi środkami finansowymi nie otrzymując premii termomodernizacyjnej.


Nasza strona używa ciasteczek (cookies). Pomagają nam one udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookies.
Wszystkie prawa zastrzeżone webdesign